Sverige måste bli bättre på återvinning

Hur återvinningen ser ut i Göteborg och i resten av landet kan vara otroligt mycket bättre än vad den nu är. Det krävs eget ansvar men även att politikerna tar i och kommer på bättre lösningar om vi vill ha ett så hållbart samhälle som möjligt. 

År för år så ökas förpackningsmängderna, men tyvärr är det så att man inte för det höjer återvinningsmålen. Detta är något som borde gå hand i hand. En miljövänlig återvinning är något som alla kan tjäna på och som man måste få in som en självklar del i vardagen.

Ett bättre system

Vad som är nödvändigt är att man får till ett bättre system, både för insamling, återvinning samt hur det ska finansieras. Vissa hävdar även att hela systemet är felkonstruerat. vad detta resulterar i är att Sverige som land kommer efter i miljötänk och återvinning. Och som ett föregångsland för miljö är detta något ytterst tråkigt. Det behövs starka åtgärder:

  • I takt med att både konsumtion och välstånd stiger behöver man ta fram andra metoder för hur detta återvinningssystem ska bli mer effektivt.
  • För lite av de material som förbrukas återvinns till nytt
  • Man måste komma på en bärande lösning och inte lägga ansvaret på fastighetsägare och villaägare att komma på egna lösningar.

Regeringen måste ta tag i detta och nu när det blivit regeringsskifte kanske miljön kommer lite högre upp. Vad man även kan läsa om är att företag tar nu hand om återvinning och börjar på egen hand dra sitt strå till den gröna stacken. Detta är något som kan få otroligt positiva konsekvenser i form av att fler och fler tar efter och sprider detta tills det lir en självklarhet. Vi har sett det i livsmedelsbutikerna och vi kan nu se det hos många olika klädföretag.

Som privatperson kan du göra mycket. Men det viktigaste är att inte glömma bort att dina handlingar får konsekvenser och allt du gör lämnar ett avtryck. Om vi alla börjar ta mer ansvar kommer våra barns barnbarn att få växa upp och leka på gröna gräsmattor så som vi gjort.