Summering av ekonomiska 2012

Göteborg är en stad i världen, och det som sker globalt kommer för eller senare också att bli märkbart för invånarna i staden. Även om det är viktigt att alltid blicka framåt mot nya möjligheter och utmaningar, blir ett årsskifte en naturlig brytpunkt mellan just det gamla och det nya. Vid det nya året vill man gärna kunna se en ljus horisont för det nya men också blicka tillbaka på det år som man har lämnat bakom sig.

Blicken på Europa

År 2012 visade sig bli året då ekonomin och världens strålkastare riktades mot Europa. I länder som Grekland rådde det kravaller mot eventuella nedskärningar och frågetecken kring om Euron skulle kunna överleva i tumulten blev allt starkare.

Svenska företag

Inom den svenska ekonomin gick det under 2012 betydligt bättre ekonomiskt än på många andra håll i Europa och resten av världen. En hel del företag kunde växa och man kunde också anlita redovisningsbyråer och annan hjälp utifrån. Hos företag som PWC.se, kan man precis som hos många andra företag, läsa om att företaget haft ett år av utmärkelser och lyckade uppdrag och affärer. Hos en stor andel av de svenska företagen har alltså år 2012 varit ett lyckat år, om än tidvis utmanande. För alla företag var dock år 2012 ett lyckosamt år. För företag som Expert, slutade året i konkurs, medan grovt haltande SAS visade sig få ytterligare en livlina.

För den svenska ekonomins del var det först mot slutet av året som lågkonjunkturen började visa sig också här. Det var i augusti, som den prognos som tidigare målats upp av Regeringen och finansminsister Anders Borg också fick en komplettering i form av en betydligt mörkare bild gjord av det svenska Konjunkturinstitutet.

Intresserad av en mer komplett summering av år 2012, månad för månad när det gäller det ekonomiska, har DN gjort en sammanställning som går att läsas här.