Socialstyrelsen vill minska sjukskrivningar

Ett allt vanligare problem i Sverige är sjukskrivningar på grund av stress, och detta är något som Socialstyrelsen nu vill få bukt med – och prioritet nummer ett är att få Försäkringskassan att bli bättre på att verkligen följa upp hur hjälpen tillbaka till arbete faktiskt har gått för dem som varit sjukskrivna i 90 respektive 180 dagar.

rädd kvinna sängOrsakerna till att mäniskor blir sjukskrivna från sina arbeten varierar, men mycket pekar på att stress är den främsta anledningen – då blir frågan vart ifrån stressen kommer. Ett svar på den frågan kan vara problematiken med kontorslandskap som vi tidigare skrivit om här eftersom att denna typ av miljö både stör medarbetare och skapar sjukdomar då man hela tiden utsätts för ljud som man annars skulle stänga ute. Dock är inte enbart kontorslandskapen som skapar stress under arbetsdagen utan vad som även vår hälsa negativt påverkar är för hög arbetsbörda, brist på kommunikation på arbetsplatsen och brist på stöd från arbetsgivare. Och de som drabbas värst av stressen är kvinnor och enligt socialförsäkringsministern Annika Strandhäll är detta mycket på grund av kvinnors hårda arbetsmiljö och att mycket stress och press kommer av det oavlönade hemarbetet med ansvar för man, barn och hushåll, skriver Sveriges radio.

Hur vill ministern minska sjukskrivningarna?

Först och främst menar socialförsäkringsministern att det krävs mer och framför allt ett bättre samarbete mellan den sjukskrivnes läkare, arbetsgivaren och försäkringskassan samt att man vill att dessa instanser ska förbättras. Därför har man i socialdemokraternas vårbudget nu satsat benhårt på att lägga fram kostnadsförslag som ska minska sjukskrivningar och främja kvinnor i arbete. Till exempel satsar man på forskning kring kvinnors arbetsmiljö och man har även tagit bort den så kallade bortre parentesen vilket innebär att man som sjukskriven inte längre kommer att bli utförsäkrad om en sjukskrivning varar längre än två och ett halvt år.