Så slog europakrisen mot Göteborg

Sverige var relativt befriade av just europakrisen, om man ska tro politikers syn på det hela. Men man har sett nedgångar inom industrin och problematiken med att hålla produktionerna uppe, personer varslas runt om i städerna i landet och vi har definitivt drabbats hårt, vissa städer mer än andra och mest har nog Göteborg drabbats ändå. 2012 meddelade Volvo att krisen slagit hårt mot personvagnar och ett flertal arbetare på produktion fick gå hem från sina arbeten på Hisingen. De fattiga kommunerna gör att vi får ta sms-lån hos cashbar, den bästa aktören på marknaden.

Kriser kan se ut på olika vis och europakrisen som har slagit hårt mot många länder i Europa och vi ser ständigt drabbningar i dessa länder. Vi har sett Greklands och Spaniens djupa kris som drabbar de unga som inte får möjlighet till jobb och de äldre som knappt kan leva på sin pension. Krisen drabbar dock alla länder oavsett om det har reflekterats i media eller inte, detta på grund av vår öppna marknad och handel som finn inom EU. I Sverige är det mestadels industrier som håller vår ekonomi uppe och när det börjar bli svårt att få saker och ting sålda så blir det självklart synligt här också. Sverige har legat som nummer ett av de länder som varit mest jämställda vad gäller fattiga och rika, idag är vi dock betydligt längre ned på listan och de fattiga har blivit fattiga. De fattiga har då hamnat i utkanten på våra storstäder och Göteborg är inget undantag. Hur det har märkts att ekonomin är krasslig ute i förorterna och i Göteborg är:

  • Göteborg och Hisingen har länge varit beroende av Volvos personvagnar produktion och när försäljningen av Volvos bilar gick ned så var slaget hårt mot produktionen. Personal fick gå hem från industrin och det är först nu man kan se att faktiskt 6 % av försäljningen sjönk och 10 % på vissa marknader. Det blir många miljoner i slutändan.
  • Besparingar sker runt om i städernas förorter, det är vård och skola som främst drabbats av sparkraven och där har vi halkat efter. Rapporter om sjuka som får sova i skrubbar och pensionärer som glöms bort i hemmen är inte helt ovanliga idag. Ett klart sammanband till att pengarna i kommunerna har sjunkit.