Så slog europakrisen mot Göteborg

Sverige var relativt befriade av just europakrisen, om man ska tro politikers syn på det hela. Men man har sett nedgångar inom industrin och problematiken med att hålla produktionerna uppe, personer varslas runt om i städerna i landet och vi har definitivt drabbats hårt, vissa städer mer än andra och […]

Mer

Miljömedveten konsumtion

En växande trend är att byta eller skänka bort saker på nätet, vilket de senaste åren utvecklats till något av en folkrörelse. Människor byter sina saker med varandra istället för att slänga dem, och den riktigt generösa ger bort sina ägodelar utan att kräva något i utbyte. Det man gör […]

Mer

Hamnen kan komma att byggas ut

Den centrala småbåtshamnen i Göteborg kommer att byggas ut meddelar kommunen. Åtminstone så tyder alla tecken på detta då en ansökan om bygget kommit in till stadsbyggnadskontoret. Anledningen till bygget är brist på båtplatser för de som äger småbåtar, men Sjöfarts- och Transportstyrelsen ställer sig kritiska till byggnationen. I centrala […]

Mer

Göteborg – sämre inom kommunikation?

Det har rapporterats om att företag, kommuner och näringsliv har stora brister inom säkerhet och kommunikation i Göteborg. Det har gett en överhängande bild av Göteborgs ärendehantering och att den är i stort behov av att bytas ut. Problem i system, bristande leverans och liknande har gjort att system har […]

Mer

Nytt sms-system i Göteborg

Från och med den 1 februari 2013 kommer ett nytt system i Västtrafik för sms-biljetter. Tanken är att man ska registrera sig innan man köper biljetten med hjälp av telefonen. Det har kommit en hel del kritik angående hur mycket detta ställer till för resenärerna, men på grund av nya […]

Mer