Många svenskar saknar buffert

När det kommer till att vara svensk och att vara trygg är det något som man tycker går hand i handsken, men det är otroligt många som inte har en bra buffert och vet hur det ska spara pengar.

4333629-empty-brown-leather-walletAtt spara pengar är något som inte är det roligaste en människa kan göra, om det inte handla rom att spara till en resa eller något annat festligt. Men att spara pengar rent allmänt till att ha en bra buffert mot osäkerheter är inte det lättaste när det finns så mycket annat som lockar. Att minska dina kostnader  genom bra råd kan vara en väg att gå för att få en sund ekonomi, men när det är så enkelt med att ta ett lån från exempelvis Smspengar så väljer människor att istället slösa, ta ett snabbt lån för att sedan betala tillbaka skulden när de fått in pengar igen.

“Ungefär 40 procent av svenskarna tycker att det räcker att ha ett sparkapital på upp till ungefär 50 000 kronor. Det är en för låg gräns, anser bankens ekonomer.”(läs mer)

Att spara pengar är något som inte är det roligaste en människa kan göra, om det inte handlar om att spara till en resa eller något annat festligt. Men att spara pengar rent allmänt till att ha en bra buffert mot osäkerheter är inte det lättaste när det finns så många snabba sätt att få tag på pengar. Dock är det ett bra skydd för att stå stark vid räntehöjningar och liknande.

Så, se till att skaffa dig en buffert och ta reda på hur du kan få bättre koll på din ekonomi och se de snabba lånen som bra skydd om du verkligen är i knipan.