Göteborg – sämre inom kommunikation?

Det har rapporterats om att företag, kommuner och näringsliv har stora brister inom säkerhet och kommunikation i Göteborg. Det har gett en överhängande bild av Göteborgs ärendehantering och att den är i stort behov av att bytas ut. Problem i system, bristande leverans och liknande har gjort att system har kraschat och ställt till det för både företag och privatpersoner. Kundtjänster har inte fungerat och därmed har ingen kommit fram vid önskad tidpunkt. Men frågan är då om det är Göteborg som har brustit i sin kommunikation eller om det är ett generellt fenomen över landet?

papper etikett privat

En kartläggning av Göteborgs näringsliv visar på en sämre framgång med just IT och utveckling. Debatter om det är Göteborg som brister i att förankra sitt näringsliv som gjort att nedgången syns så tydligt. Exempelvis är varslen från Ericsson i Stockholm och Volvo i Göteborg där just Volvo blivit en central diskussion, trots att Volvo varslade 200-300 personer och Ericsson varslade 1 550 personer runt om i landet.

Göteborg blir synligare

Trots att varslen är lika utbrett i Stockholm som i Göteborg så är det ändå så att Göteborg blir mer synlig i medier. När en kundtjänst kraschar i Göteborg så är det lättare att greppa tag i det och fånga upp det än när det sker i Stockholm. Göteborg är trots allt Sveriges andra största stad och är har närmare miljonen invånare medan Stockholm är närmare två miljoner.

Trots siffrorna så är det faktumet att det brustit i ärendehantering när det handlar om just kommunens sätt att hantera material. Det påvisar att städerna emellan har olika sätt att se på just struktur och förbättra sin policy. Ett förbättrat system och ett sätt att förbättra den image som dragits över Göteborg är att använda sig av en funktionell ärendehantering, en ärendehantering kan innefatta så många delar och på så sätt strukturera upp företaget:

  • Ekonomi, administrativa ärenden som avtal kan lätt förenklas med hjälp av ett bra system. Även företagets ekonomi i form av budgets kan lätt föras in och hanteras här.
  • HR, personalen är det absolut viktigast i ett företag och om man vill slippa krångel så är det ett system gjort för att föra in tidrapporter och hålla reda på frånvaron.
  • Ledningen, ledningen behöver ha ett system som förenklar alla ledningsprocesser som finns. Här handlar det helt och hållet om vad det är för sorts företag och vilken hantering man har.

Det kan förstås efter en genomgång vad som fattas för många företag, säkra och trygga system som tar hand om företagens alla delar. Detta gör att företagen enklare kan utvecklas och förankras i näringslivet och utvecklas inom IT. Tillsammans kan Göteborg förbättra företagsklimatet och minimera krascher, risker och onödiga misstag. Med alla ögon riktade på sig är det svårt att hantera ett nederlag och medierna kan lätt förstora upp och som tidigare nämnt ”greppa” misstagen. En image är svår att vända om den har blivit svärtad och därför kräver det att man strävar extra hårt mot samma mål och system. Bra interna system, god företagsattityd och ett näringsliv som hänger med är det man ska satsa efter.